UBND huyện Ý Yên, Nam Định thông báo tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017

 Căn cứ Luật viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ  về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức;

Căn cứ Quyết định số 12B/2008/QĐ-UBND ngày 20/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Công văn số: 383/UBND-VP8 ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh Nam Định và Công văn số: 802/SNV-CBCC ngày 08/8/2016 của Sơ Nội vụ tỉnh Nam Định về việc thực hiện tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017.

Uỷ ban nhân dân huyện Ý Yên thông báo về việc tuyển dụng giáo viên Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2016-2017 như sau:

I. Chỉ tiêu và chủng loại tuyển dụng:
Tổng số 40 chỉ tiêu tuyển dụng, trong đó:
1. Giáo viên Tiểu học: 32 chỉ tiêu gồm. 
– Giáo viên dạy Văn hóa: 18 chỉ tiêu, chia ra như sau:
+ Trình độ Cao đẳng trở lên: 13 chỉ tiêu.
+ Trình độ Đại học trở lên: 05 chỉ tiêu.
– Giáo viên dạy Tiếng Anh (trình độ Đại học trở lên): 02 chỉ tiêu.
– Giáo viên dạy Thể dục (trình độ Đại học trở lên): 05 chỉ tiêu.
– Giáo viên dạy Âm nhạc: 04 chỉ tiêu, chia ra như sau:
+ Trình độ Cao đẳng trở lên: 02 chỉ tiêu.
+ Trình độ Đại học trở lên: 02 chỉ tiêu.
– Giáo viên dạy Mỹ thuật (trình độ Đại học trở lên): 01 chỉ tiêu.
– Giáo viên dạy Tin học (trình độ Đại học trở lên): 02 chỉ tiêu.
2. Giáo viên THCS: Gồm 08 chỉ tiêu. Chia ra như sau:
– Giáo viên dạy Văn – Công tác đội (trình độ Cao đẳng trở lên): 01 chỉ tiêu
– Giáo viên dạy Toán – Tin (trình độ Cao đẳng trở lên):   01 chỉ tiêu
– Giáo viên dạy Vật Lý (trình độ Đại học trở lên):            01 chỉ tiêu
– Giáo viên dạy Hóa học (trình độ Đại học trở lên):          01 chỉ tiêu
– Giáo viên dạy Sinh học (trình độ Đại học trở lên):         01 chỉ tiêu
– Giáo viên dạy Sinh – Hóa (trình độ Đại học trở lên):     01 chỉ tiêu
– Giáo viên dạy Hóa – Sinh (trình độ Cao đẳng trở lên):  01 chỉ tiêu
– Giáo viên dạy Địa lý (trình độ Đại học trở lên):            01 chỉ tiêu
II. Quy định chung về tuyển dụng giáo viên năm học 2016 – 2017:
1. Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo nguyên tắc: Công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng quy định của Nhà nước, của Ủy ban nhân dân tỉnh; Bảo đảm tính cạnh tranh, tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.
2. Về đăng ký dự tuyển:
– Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện quy định tại điều 22 Luật Viên chức, điều 4 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
– Người đăng ký dự tuyển là những người được đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn, có trình độ chuyên môn, ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển theo quy định. Trường hợp thiếu nguồn dự tuyển thì xét tuyển tiếp những người được đào tạo Văn bằng 2.
* Không nhận đăng ký dự tuyển đối với:
– Các bậc đào tạo liên thông, liên kết đào tạo tại các cơ sở đào tạo.
– Những người đã trúng tuyển làm giáo viên từ năm học 2014 – 2015 đến nay nhưng không đạt yêu cầu tập sự hoặc không nhận nhiệm vụ do các huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo phân công.
3. Ưu tiên tuyển trước những người thuộc diện tuyển dụng đặc cách trong chỉ tiêu tuyển dụng của các vị trí việc làm cần tuyển. Nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng, thì tuyển tiếp những người thuộc diện xét tuyển.
4. Nếu ở cùng 1 vị trí việc làm tuyển dụng mà có phân chia chỉ tiêu tuyển dụng theo trình độ đào tạo, thì nếu ở trình độ cao đẳng thiếu người trúng tuyển thì được xét trúng tuyển bổ sung ở đối tượng có trình độ đại học; Riêng giáo viên dạy Văn hóa cấp học Tiểu học nếu ở trình độ đại học thiếu người trúng tuyển thì được xét tuyển bổ sung ở đối tượng có trình độ cao đẳng. Việc xét trúng tuyển bổ sung phải đảm bảo theo thứ tự độ dốc xét trúng tuyển.
5. Người dự tuyển thuộc đối tượng được Xét tuyển đặc cách nhưng tự nguyện không tham gia Xét tuyển đặc cách mà đăng ký tham gia Xét tuyển thì  phải có đơn đề nghị gửi của cơ quan tuyển dụng. Người không trúng tuyển đặc cách thì không được tham gia xét tuyển tiếp.
6. Yêu cầu về ngoại ngữ, tin học và chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên:
Người dự tuyển cần có đủ điều kiện về trình độ Ngoại ngữ, Tin học theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự tuyển. Trường hợp chỉ có các chứng chỉ A, B, C theo quy định trước đây thì được tạm thời chấp thuận và quy đổi tương  như sau:
* Về ngoại ngữ:
+ Người dự tuyển chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học cơ sở hạng III (trình độ cao đẳng trở lên): Phải có chứng chỉ A tương đương với bậc 1 của khung 6 bậc. Riêng đối với giáo viên dạy Tiếng Anh thì phải có chứng chỉ ngoại ngữ thứ 2 trình độ A trở lên.
+ Người dự tuyển chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học hạng III (trình độ cao đẳng trở lên), hạng II (trình độ đại học trở lên); Giáo viên trung học cơ sở hạng II (trình độ đại học trở lên): Phải có chứng chỉ B tương đương với bậc 2 của khung 6 bậc (theo Thông tư 01 của Bộ GD&ĐT. Riêng đối với giáo viên dạy Tiếng Anh thì phải có chứng chỉ ngoại ngữ thứ 2 trình độ B trở lên.
* Về trình độ tin học:
Các chức danh nghề nghiệp yêu cầu trình độ chuẩn về chuyên môn từ Cao đẳng trở lên thì phải có chứng chỉ tin học trình độ B trở lên.
* Đối với Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên theo hạng dự tuyển, tạm thời chưa yêu cầu người dự tuyển phải có.
Lưu ý: Người trúng tuyển sau khi kết thúc thời gian tập sự phải đáp ứng đủ yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học và Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên theo quy định thì mới được xem xét bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp.
7. Về hộ khẩu của người đăng ký dự tuyển:
+ Người đăng ký dự tuyển phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định trước khi đi học chuyên nghiệp. Đối với những người tỉnh ngoài nhập hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định thì phải có chồng (hoặc vợ), bố mẹ chồng (hoặc bố mẹ vợ) hiện có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định.
+ Những người có hộ khẩu thường trú ở tỉnh ngoài có trình độ tiến sĩ (trước đó đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hệ chính quy tập trung dài hạn, có ngành, chuyên ngành và trường đào tạo đúng với quy định của vị trí việc làm cần tuyển) được đăng ký dự tuyển, nhưng phải cam kết nếu trúng tuyển sẽ làm việc tại huyện Ý Yên  ít nhất từ 05 năm trở lên.
8. Thứ tự ưu tiên trong xét tuyển về trình độ, chuyên ngành, trường đào tạo:
8.1. Xác định trường có bề dầy và chất lượng cao về đào tạo bậc đại học đối với một số bộ môn chuyên ngành sư phạm (gọi là trường đầu ngành) như sau:
– Với các bộ môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Sinh vật, Địa lý, Tin học: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
– Với môn Thể dục (Giáo dục thể chất): Trường Đại học Thể dục Thể thao Hà Nội, Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.
– Với môn Âm nhạc, Mỹ thuật: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
– Với môn chuyên ngành của Giáo dục Tiểu học (Sư phạm Tiểu học…): Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
8.2. Xác định ưu tiên cụ thể như sau:
8.2.1. Tuyển giáo viên Trung học cơ sở 
– Đối với vị trí việc làm yêu cầu trình độ cao đẳng trở lên:
+ Sau khi xét tuyển đặc cách, nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng thì ưu tiên tuyển trước người tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm: trình độ đại học loại Giỏi, Xuất sắc tại các trường Đại học sư phạm, Đại học Giáo dục, Đại học Vinh và loại Khá trở lên tại các trường đầu ngành và trình độ cao đẳng loại giỏi tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.
+ Nếu vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng thì xét tuyển những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm tại các trường Đại học Sư phạm, các trường đầu ngành, Đại học khác (không thuộc đối tượng ưu tiên trên) và trình độ cao đẳng loại Khá tại trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.
+ Trường hợp vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng thì xét tuyển tiếp những người tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm tại các trường: Đại học Sư phạm, Đại học khác, Cao đẳng Sư phạm Nam Định (không thuộc đối tượng ưu tiên trên) và các trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng khác.
– Đối với vị trí việc làm yêu cầu trình độ đại học:
+ Với các bộ môn: Vật lý, Hóa học,  Sinh vật, Sinh – Hóa, Địa lý:
Sau khi xét tuyển đặc cách, nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng thì ưu tiên tuyển trước người tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm: loại Giỏi, Xuất sắc tại các trường Đại học sư phạm, Đại học Giáo dục, Đại học Vinh và loại Khá trở lên tại các trường đầu ngành.
Nếu vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng thì xét tuyển những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm tại các trường: Đại học Sư phạm, Đại học Giáo dục, Đại học Vinh (không thuộc đối tượng ưu tiên trên); Tiếp đến những người tốt nghiệp hệ cử nhân (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) tại các trường: Đại học sư phạm Hà Nội, Đại học sư phạm Hà Nội 2, Đại học Vinh, Đại học Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trường hợp vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng thì xét tuyển tiếp những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm và những người tốt nghiệp hệ cử nhân (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) tại các trường đại học khác.
8.2.2. Tuyển giáo viên Tiểu học:
– Đối với vị trí việc làm yêu cầu trình độ cao đẳng trở lên dạy Văn hóa,  Âm nhạc:
+ Sau khi xét tuyển đặc cách, nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng thì ưu tiên tuyển trước người tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm: trình độ đại học loại Giỏi, Xuất sắc tại các trường Đại học sư phạm, Đại học Vinh và loại Khá trở lên tại các trường đầu ngành và trình độ cao đẳng loại giỏi tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.
+ Nếu vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng thì xét tuyển những người tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm: trình độ đại học tại các trường Đại học Sư phạm (không thuộc đối tượng ưu tiên trên) Đại học khác và trình độ cao đẳng loại Khá tại trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định; Tiếp đến trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định (không thuộc đối tượng ưu tiên trên), tại các trường Đại học Sư phạm, Đại học khác và các trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng khác.
– Đối với vị trí việc làm yêu cầu trình độ đại học:
+ Với  giáo viên văn hóa:
Sau khi xét tuyển đặc cách, nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng thì ưu tiên tuyển trước người tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm: tốt nghiệp đại học loại Giỏi, Xuất sắc tại các trường Đại học sư phạm, Đại học Vinh và loại Khá trở lên tại các trường đầu ngành.
Nếu vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng thì xét tuyển tiếp những người tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành tại các trường: Đại học sư phạm, Đại học khác (không thuộc đối tượng ưu tiên trên).
+ Với giáo viên dạy môn Tiếng Anh, Mỹ thuật, Âm nhạc:
Sau khi xét tuyển đặc cách, nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng thì ưu tiên tuyển trước người tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm: loại Giỏi, Xuất sắc tại các trường Đại học sư phạm và loại Khá trở lên tại các trường đầu ngành.
Nếu vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng thì xét tuyển tiếp những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm tại các trường: Đại học Sư phạm, các trường đầu ngành (không thuộc đối tượng ưu tiên trên) và các Đại học khác.
+ Với giáo viên dạy môn Thể dục:
Sau khi xét tuyển đặc cách, nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng thì ưu tiên tuyển trước người tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm loại Giỏi, Xuất sắc tại các trường Đại học sư phạm, Đại học Vinh và loại Khá trở lên tại các trường đầu ngành.
Nếu vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng thì xét tuyển tiếp những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm tại các trường: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Vinh, các trường đầu ngành (không thuộc đối tượng ưu tiên trên), tiếp đến các trường Đại học Sư phạm và các Đại học khác.
+ Với giáo viên dạy môn Tin học:
Sau khi xét tuyển đặc cách, nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng thì ưu tiên tuyển trước người tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm Tin học: trình độ đại học loại Giỏi, Xuất sắc tại các trường Đại học sư phạm, Đại học Vinh và loại Khá trở lên tại các trường đầu ngành.
Nếu vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng thì xét tuyển tiếp những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm Tin học tại các trường: Đại học Sư phạm, Đại học Vinh (không thuộc đối tượng ưu tiên trên), những người tốt nghiệp hệ cử nhân Tin học (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) tại các trường: Đại học sư phạm Hà Nội, Đại học sư phạm Hà Nội 2, Đại học Vinh, Đại học Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trường hợp vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng thì xét tuyển tiếp những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm Tin học tại các trường  Đại học khác.
III. Phương thức và nội dung tuyển dụng:
1. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc cách và Xét tuyển.
2. Nội dung xét tuyển:
2.1. Đối với Xét tuyển đặc cách:
2.1.1 Đối tượng Xét tuyển đặc cách: Ưu tiên tuyển dụng đặc cách trong chỉ tiêu tuyển dụng của các vị trí việc làm cần tuyển đối với những người đủ điều kiện dự tuyển và thuộc các đối tượng sau:
– Người tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sỹ và trước đó đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hệ chính quy tập trung dài hạn tại các trường đầu ngành và tại các trường: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Giáo dục, Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, có ngành, chuyên ngành đúng với vị trí việc làm cần tuyển.
– Người tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung dài hạn loại Giỏi, Xuất sắc chuyên ngành sư phạm tại các Trường đầu ngành và các Trường (hoặc Viện) đại học của nước ngoài.
Trường hợp người thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách nêu trên sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo thì trong thời gian công tác này không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2.1.2. Nội dung Xét tuyển đặc cách: 
a) Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người thuộc diện tuyển đặc cách theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
b) Sát hạch đối với người dự tuyển: Sát hạch thông qua Phỏng vấn về trình độ hiểu biết chung, về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người được xét tuyển đặc cách. Cách thức thực hiện: Vận dụng như phần phỏng vấn trong xét tuyển được quy định tại Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV và quy định cụ thể như sau:
– Nội dung phần sát hạch về trình độ hiểu biết chung gồm các văn bản: Luật Viên chức năm 2010; Luật Giáo dục; Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị Trung ương lần 8, khóa XI, ngày 04/11/2013.
– Nội dung phần sát hạch về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ: Có văn bản hướng dẫn sau.
– Cấu trúc đề phỏng vấn: Gồm 03 câu hỏi, trong đó: 01 câu về trình độ hiểu biết chung; 02 câu về trình độ trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
– Cách thực hiện phỏng vấn: Người dự tuyển bốc thăm câu hỏi, chuẩn bị 30 phút sau đó trả lời với thời gian khoảng từ 15 phút đến 20 phút. Giám khảo đánh giá, chấm điểm theo thang điểm 100.
2.1.3. Xét trúng tuyển: Vận dụng theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và quy định cụ thể như sau:
a) Người đủ điều kiện để xét trúng tuyển: là người đủ điều kiện dự tuyển; có điểm học tập, điểm tốt nghiệp (hoặc điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp nếu theo hệ thống  tín chỉ) và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Xác định người trúng tuyển: Là người đủ điều kiện để xét trúng tuyển và xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:
* Ưu tiên tuyển trước người tốt nghiệp tiến sĩ.
* Nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng thì xét tuyển tiếp người có kết quả xét tuyển (cách tính điểm được xác định theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
– Con liệt sĩ;
– Con đẻ của thương binh hạng 1/4;
– Người tốt nghiệp thạc sĩ và trước đó đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hệ chính quy tập trung dài hạn loại Xuất sắc, loại Giỏi tại các trường đầu ngành;
– Người tốt nghiệp loại Xuất sắc, loại Giỏi được đào tạo theo chương trình cử nhân chất lượng cao tại các trường đầu ngành;
– Người tốt nghiệp loại Xuất sắc, loại Giỏi (thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách) và đã đạt giải qua các kỳ thi quốc tế, quốc gia cấp học Trung học phổ thông;
– Người tốt nghiệp loại Xuất sắc, loại Giỏi (thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách);
– Người tốt nghiệp thạc sĩ và trước đó đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hệ chính quy tập trung dài hạn: loại Khá tại các trường đầu ngành, loại Xuất sắc và loại Giỏi tại các trường: Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Vinh Đại học Giáo dục, Đại học Sư phạm Thái nguyên, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
– Người tốt nghiệp thạc sĩ và trước đó đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hệ chính quy tập trung dài hạn tại các trường: Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Giáo dục, Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Thái nguyên, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và tại các trường đầu ngành (không thuộc đối tượng ưu tiên nêu trên).
Theo thứ tự ưu tiên trên, nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì lấy kết quả học tập (kết quả học tập được xác định theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ) ở bậc đào tạo đại học để xét chọn người có kết quả cao hơn trúng tuyển. Riêng đối với tuyển giáo viên tiếng Anh, nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì ưu tiên tuyển người có chứng chỉ tiếng Anh (được cấp trong thời hạn 02 năm tính đến ngày nộp hsơ): IELTS đạt 6.0 trở lên hoặc TOELF đạt 500 điểm trở lên.
2.2. Đối với xét tuyển:
2.2.1 Đối tượng Xét tuyển: Là những người đủ điều kiện dự tuyển nhưng không thuộc đối tượng Xét tuyển đặc cách và những người thuộc đối tượng đặc cách nhưng tự nguyện đăng ký tham gia Xét tuyển.
2.2.2 Nội dung xét tuyển: 
– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển. Trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp.
– Kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành 01 tiết dạy với nội dung trong chương trình giảng dạy của môn học, cấp học cần tuyển.
– Cách tính điểm xét tuyển:
Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp (Hoặc điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp nếu đào tạo theo hệ thống tin chỉ), điểm kiểm tra sát hạch thông qua 01 tiết dạy.
+ Điểm học tập được xác định bằng điểm trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập, được quy đổi theo thang điểm 100 tính hệ số1.
+ Điểm tốt nghiệp được xác định bằng điểm trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
+ Trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp, được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
+ Điểm kiểm tra, sát hạch được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp (Hoặc điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp nếu đào tạo theo hệ thống tín chỉ), điểm kiểm tra sát hạch thông qua 01 tiết dạy.
– Xác định người trúng tuyển:
Sau khi tuyển trước những người thuộc diện đặc cách, nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng thì  xét tuyển tiếp những người đủ các điều kiện sau:
+ Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm kiểm tra sát hạch thông qua 01 tiết dạy, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.
+ Có kết quả xét tuyển cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
+ Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng điểm nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm kiểm tra, sát hạch cao hơn là người trúng tuyển. Nếu điểm kiểm tra sát hạch mà bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức  quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên tại Khoản 2, Điều 10 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.
+ Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
Lưu ý: Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
VI. Hồ sơ dự tuyển:
Hồ sơ của người đăng ký dự tuyển gồm có:
1. Đơn xin tuyển dụng (theo mẫu)
2. Bản sao giấy khai sinh
3. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển có dán ảnh 4×6 và đóng dấu giáp lai của UBND nơi xác nhận.
4. Bản sao học bạ hoặc bảng điểm kết quả học tập toàn khoá, nộp kèm theo bản chính.
5. Bản sao công chứng: Bằng tốt nghiệp, Chứng chỉ Ngoại ngữ, chứng chỉ Tin học nộp kèm theo bản chính.  Các loại chứng chỉ khác kèm theo (nếu có).
Lưu ý:
– Người dự tuyển phải cung cấp đầy đủ các thành phần điểm do cơ sở đào tạo cấp, bao gồm: Điểm học tập và điểm tốt nghiệp hoặc điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp (nếu được đào tạo theo hệ thống tín chỉ) theo thang điểm 10.
– Trường hợp các thành phần điểm của người dự tuyển không đảm bảo theo yêu cầu như trên thì người dự tuyển phải đến các cơ sở đào tạo để xin xác nhận điểm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác nhận đó.
– Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng việt
6. Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện cấp huyện trở lên, khám trong thời gian 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng.
7. Bản sao giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên (nếu có), nộp bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.
8. Đối với những người tỉnh ngoài đã nhập khẩu về tỉnh Nam Định trước ngày  12/8/2016 nộp bản sao hộ khẩu, giấy kết hôn (nếu có) kèm theo bản chính để đối chiếu,
9. Hai phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận (khi cần báo tin) và 2 ảnh 4x 6.
10. Hồ sơ dự tuyển: 10 000 đồng/bộ .
11. Lệ phí xét tuyển: Người đăng ký dự xét tuyển nộp 260 000 đồng (Hai trăm sáu mươi ngàn đồng).
Lưu ý: Hồ sơ đã nộp dự tuyển không trả lại. Bằng và bảng điểm chính trả lại thí sinh sau 10 ngày kể từ ngày công bố danh sách người trúng tuyển tại nơi thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển.
V. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ và dự kiến kế hoạch kiểm tra, sát hạch:
1. Thời gian mua và nộp hồ sơ: trong giờ hành chính của tất cả các ngày (kể cả các ngày nghỉ) từ ngày 12/8/2016 đến 17 giờ ngày 31/8/2016.
2. Địa điểm bán và nộp hồ sơ tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ý Yên
3. Kế hoạch tổ chức kiểm tra sát hạch (dự kiến):
– Ngày 25/8/2016 thông báo việc tổ chức kiểm tra, sát hạch.
– Ngày 04/9/2016  thông báo danh sách những người đủ điều kiện Xét tuyển đặc cách; Danh sách những người đủ điều kiện Xét tuyển và dự kiến thứ tự kiểm tra, sát hạch từng đợt.
– Tổ chức sát hạch đối tượng Xét tuyển đặc cách:Ngày 14/9/2016 và 15/9/2016.
– Ngày 18/9/2016 thông báo danh sách những người dự kiến trúng tuyển đặc cách và danh sách chính thức những người đủ điều kiện Xét tuyển và thứ tự kiểm tra sát hạch của từng đợt hoặc thông báo không tổ chức sát hạch nếu không còn chỉ tiêu tuyển dụng.
– Tổ chức kiểm tra, sát hạch đối tượng Xét tuyển: Từ ngày 22/9/2016 đến ngày 27/9/2016.
– Thông báo trúng tuyển ngày 05/10/2016.
Thông báo này được thông tin trên đài phát thanh truyền hình của Huyện, đăng tải trên trang tin Điện tử của huyện và niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ, Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Ý Yên.
Những thông tin chi tiết về tuyển dụng giáo viên năm học 2016 -2017 xin liên hệ với cơ quan:
Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Ý Yên, số điện thoại : 03503823061
Phòng Nội vụ huyện Ý Yên, số điện thoại: 03503823040.

Nguồn tin: namdinh.edu.vn

Ý Yên Online

Ý Yên Online kênh chia sẻ tin tức online, kinh nghiệm mua hàng online cho mọi người. Ủng hộ Ý Yên bằng cách chia sẻ bạn nhé ! Thanks You <3